Privacy policy

 

De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Speelhoorn B.V. / Toys XL nageleefd. Klanten hebben bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid hun eigen gegevens in te zien, te wijzigen of het account op te zeggen. 


Speelhoorn B.V. / Toys XL zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een centraal bestand. Indien er gegevens zijn verstrekt in verband met het deelnemen aan een prijsvraag zullen deze worden gebruikt voor de uitvoering van de prijsvraag. Indien de klant het invoerveld voor aanmelding op de nieuwsbrief heeft aangevinkt en voorts heeft aangevinkt dat hij toestemming geeft voor verwerking van zijn gegevens voor  het kunnen vernemen van aanbiedingen en andere commerciële mededelingen die SSpeelhoorn B.V. / Toys XL voor hem nuttig acht, zullen zijn gegevens hiervoor worden gebruikt. De klant kan te allen tijde zijn toestemming resp. zijn aanmelding voor de nieuwsbrief ten ongedaan maken via "mijn gegevens" indien hij dat wenst.

De volgende gegevens worden bewaard: 

uw IP-adres maar niet uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina 
uw e-mailadres als u bestellingen/vragen plaatst op deze website 
uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert 
de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan 
alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt 
alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie). 

Tevens gebruiken we op deze site cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek)

Speelhoorn B.V. / Toys XL zal onder geen beding uw gegevens aan derden ter beschikking stellen. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht.

De klant kan ook zijn toestemming of een of meer van zijn aanmeldingen ongedaan maken door een email te sturen 

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen 

Per email:klantenservice@toysxl.nl 
Per telefoon: 030-2855000
Per brief: Winthontlaan 8, 3526 KV Utrecht

De gegevens van Speelhoorn B.V. / Toys XL zijn: 

Bedrijfsadres is Winthontlaan 8, 3526 KV Utrecht
Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 3604922 
B.T.W.-nummer is NL805475886B01